Много хора са поставени пред избора за изграждане на система за отопление за своя дом. Основните въпроси, които си задаваме се отнасят за цената и ефективността. В момента на пазара се предлагат няколко вида алтернативи за отопление. Защо да изберем именнно отопление на пелети? Ето, предимствата:

Автоматизиран процес на горене

Необходимо е само да зададете нужните настройки според желаната температура, чрез лесно управление на дисплея. Може да направите седмично програмиране, според ежедневието на Вашето семейство.

Предимството на отоплителните уреди на пелети е, че контролират количеството входящ въздух, което от своя страна контролира процеса на горене. Така само с натискането на няколко бутона Вие контролирате както разхода на пелети, така и желаната отдадена топлина. Достатъчно е зареждане 1 път дневно/седмично, според вместимостта на бункера, калоричността на пелетите и желаната температура.

Атмосфера и комфорт

„Живият огън“ изгражда една особено приятна атмосфера и уют в нашия дом. Камините на пелети съчетават много успешно предимството на лесното управление при газовите инсталации и живия огън от обикновените камини.

Отоплителните уреди на пелети са практични, удобни и спестяват ценно време в съвременното динамично ежедневие.

Висока рентабилност в дългосрочен план

Основното предимство спрямо газовите инсталации е по-високата рентабилност на пелетните такива в дългосрочен план. Ако цената на изграждането на двата вида отоплителни системи към днешна дата е относително еднаква, то в дългосрочен план несъмнено предимството е за отоплението с пелети. Причина за това е в суровината. Природният газ е изкопаемо гориво, чиито залежи са изчерпаеми. Освен това пазарът е монополизиран и цената и доставките му се влияят силно от икономически и политически интереси. Създаването на запаси от природен газ при изгодни цени е невъзможно, за разлика от пелетите. От друга страна пелетите са официално признати за възобновяем източник на енергия, имат стабилни цени, тъй като производителите им работят в условията на свободен пазар. Непрекъснато растящата пазарна конкуренция дори е фактор, който в бъдеще може да доведе по-скоро до снижаване, отколкото до ръст на цените. Също така използвайки български пелети, ние не само се отнасяме с грижа към околната среда, но и подкрепяме местната икономика.

Околна среда

Ежедневно медиите ни обсипват с информация относно изчерпаемите източници на енергия, грижата за околната среда, качеството на въздухът, който дишаме и т.н. По този критерий, без съмнение пелетите печелят предимство пред традиционните твърди горива.
Защо е така? – Пелетите представляват дървени частици, обикновено от широколистна или иглостна дървесина, които са пресовани под високо налягане и загряване до температура над 90°C. За слепването на частиците е „отговорен“ лигнинът, който е естествено вещество, съдържащо се в дървесината. Тук е моментът да развенчаем митът, че при производството на пелети, за получаване на формата им се добавят химически вещества. Слепването се дължи само на лигнинът! На пазара се предлагат освен дървесните, и т.нар. агропелети. Те се произвеждат от отпадъци от селското стопанство – царевични и слънчогледови стъбла, пити, слама и т.н. Този вид пелети са с по-ниска калоричност и изгарянето им отделя повече прахови частици, спрямо дървесните.
През 2014г. ЕС прие промяна на стандарта БДС EN ISO 14961-2:2011 за определяне качеството на пелетите, като го замени с БДС EN ISO 17225-2:2014, според който пелетите клас А1 са с най-висока калоричност (4,58-5,28 kWh/кг и съдържание на пепел до 0,7%).
Тъй като при изгарянето не се отделя черен дим, изходящите газове на Вашата камина на пелети могат да бъдат монтирани към директен отдушник.

Още предимства

  • Пелетите не се нуждаят от допълнителна обработка, преди процеса на горене. Само се отваря чувалчето и се изсипват в бункера.
  • Бързо и лесно обслужване – Факта, че пелетите изгарят почти напълно, доказва, че не отделят почти никакво количество сажди и пепел.
  • Малко пространство за съхранение. Както и няма специални изисквания за съхранението им – единственото, трябва да са защитени от влага.
  • Камините и котлите на пелети имат по-висок коефициент на полезно действие /КПД/ спрямо работещите на дърва и въглища, което обуславя високата им енергийна ефективност. Енергийната ефективност на всички камини на пелети PRITY е клас А+.
    Повече информация за техническите характеристики и инструкции за експлотация на PRITY продуктите на пелети, може да откриете тук.
  • Изграждането на отоплителна система на пелети може да бъде финансирано от програмата „Енергийна ефективност“ на ЕС.

В заключение, може да кажем, че отоплението на пелети е екологично чисто, ефективно, с висок процент КПД, с ниски нива на ангажираност и необходимост от обслужване и не на последно място – рентабилно в дългосрочен период!

Ако вече сте избрали отоплението на пелети, може да разгледате статията „Каква камина е подходяща за моя дом?“.