В тази статия е указана възможността за запалване или изключване на камината от вашия смартфон с помощта на WiFi реле, интегрирано в системата към клемите на термосензорния порт.
Предназначението на тази възможност е когато не е възможно да се предвиди и въведе в седмичен програматор момента за дистанционно автоматично запалване или изключване на камината.
При стартиране на камината с помощта на интегрирано в системата WiFi реле контролера ще изпълни стандартната програма за запалване както в ръчен режим, а при изключване ще се изпълни съответната програма за загасване с продухване.

ИНСТАЛИРАНЕ/АКТИВИРАНЕ

1. За камина оборудвана с вградено реле Shelly 1 включете WiFi ключа до захранващия щекер в позиция ОN:

2. Стартирайте режим ON на термосензорния порт от дисплея на уреда :

2.1. Вариант на дисплей 1:

2.2. Вариант на дисплей 2:
OFF ON

3. Инсталирайте приложението Shelly cloud на вашия смартфон, съгласно инструкциите в брошурата и добавете устройството ( релето ) към приложението.

Внимание 1: Почиствайте винаги предварително горивната пота като подготовка за стартиране на камината през интернет.
Ако се налага WiFi рестартиране след аварийно спиране на електрозахранването e възможно да се натрупа пожароопасно количество на пелети в потата с препълване на улея към бункера. За ваша сигурност в такъв случай е необходим надзор за безопасен старт на горивния процес от човек или чрез WiFi видеонаблюдение.

Внимание 2: В случай на активирано WiFi реле и включен термосензорен порт ON ще може да запалите/изключите камината само от смартфона или автоматично от седмичния програматор като приоритет.
Ако желаете ръчно запалване изключете термосензорния порт от дисплея. В този случай седмичният програматор също ще има приоритет.

Внимание 3: Ако не желаете да активирате WiFi релето, оставете ключа до захранващия щекер изключен, за да не бъде злонамерено активирано от някой ваш съсед.