Prity 2P41

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY 2P41
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 100
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 66
Топлинна мощност от излъчване kW 15,2
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW
– максимална kW
Обем на водонагревателя l
Максимално работно налягане bar
Температура на димните газове °C 202
Коефициент на полезно действие (КПД) % 75
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 1473
PM (при 13% O2) mg/Nm3 32
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 101
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 29
Масов дебит на отработените газове g/s 25
Минимална тяга на комина Pa 10,4
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 5,0
Връзки студена и топла вода
Габаритни размери Ш x Д x В mm 910 x 560 x 800
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 227 x 440 x 297
Размери фурна Ш x Д x В mm 410 x 490 x 215
Нето тегло kg 97