Prity 1P41 W12

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY 1P41 W12
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 101
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 67
Топлинна мощност от излъчване kW 4
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW 12,1
– максимална kW 14
Обем на водонагревателя l 11
Максимално работно налягане bar 1,25
Температура на димните газове °C 210
Коефициент на полезно действие (КПД) % 75,8
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 1268
PM (при 13% O2) mg/Nm3 32
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 107
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 34
Масов дебит на отработените газове g/s 23,5
Минимална тяга на комина Pa 10,1
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 5,3
Връзки студена и топла вода 3/4
Габаритни размери Ш x Д x В mm 910 x 560 x 800
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 217 x 436 x 280
Размери фурна Ш x Д x В mm 410 x 490 x 215
Нето тегло kg 105