Prity CF

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY CF
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A+
Индекс на енергийна ефективност 110
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 73
Топлинна мощност от излъчване kW 18,2
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW
– максимална kW
Обем на водонагревателя l
Максимално работно налягане bar
Температура на димните газове °C 234
Коефициент на полезно действие (КПД) % 81,8
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 1061
PM (при 13% O2) mg/Nm3 33
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 93
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 36
Масов дебит на отработените газове g/s 12,4
Минимална тяга на комина Pa 13,3
Диаметър на димоотвода Ø, mm 200
Диаметър на въздуховода Ø, mm 2 x 120
Консумация на гориво kg/h 2,4
Връзки студена и топла вода
Габаритни размери Ш x Д x В mm 660 x 610 x 1070
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 535 x 465 x 320
Размери фурна Ш x Д x В mm
Нето тегло kg 143