Prity PM-TV SL

,
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY PM-TV SL
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A+
Индекс на енергийна ефективност 108
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 72
Топлинна мощност от излъчване kW 13
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW
– максимална kW
Обем на водонагревателя l
Максимално работно налягане bar
Температура на димните газове °C 232
Коефициент на полезно действие (КПД) % 81
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 834
PM (при 13% O2) mg/Nm3 31
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 172
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 93
Масов дебит на отработените газове g/s 10,4
Минимална тяга на комина Pa 12
Диаметър на димоотвода Ø, mm 150
Консумация на гориво kg/h 4,0
Връзки студена и топла вода
Габаритни размери Ш x Д x В mm 690 x 390 x 790
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 632 x 305 x 323
Размери фурна Ш x Д x В mm
Нето тегло kg 100