Prity K13

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K13
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 101
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 67
Топлинна мощност от излъчване kW 12,1
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW
– максимална kW
Обем на водонагревателя l
Максимално работно налягане bar
Температура на димните газове °C 281
Коефициент на полезно действие (КПД) % 76,2
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 1244
PM (при 13% O2) mg/Nm3 22
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 73
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 10
Масов дебит на отработените газове g/s 10,1
Минимална тяга на комина Pa 13,1
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 3,9
Връзки студена и топла вода
Габаритни размери Ш x Д x В mm 590 x 440 x 810
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 522 x 370 x 385
Размери фурна Ш x Д x В mm
Нето тегло kg 87