Prity F RK

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY F RK
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 104
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 69
Топлинна мощност от излъчване kW 12,1
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW
– максимална kW
Обем на водонагревателя l
Максимално работно налягане bar
Температура на димните газове °C 227
Коефициент на полезно действие (КПД) % 77,7
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 734
PM (при 13% O2) mg/Nm3 24
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 105
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 18
Масов дебит на отработените газове g/s 9,3
Минимална тяга на комина Pa 11
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 3,9
Връзки студена и топла вода
Габаритни размери Ш x Д x В mm 730 x 480 x 1040
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 405 x 353 x 370
Размери фурна Ш x Д x В mm 345 x 370 x 190
Нето тегло kg 155