Prity S3 W13 RK

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY S3 W13 RK
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 106
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 71
Топлинна мощност от излъчване kW 5,1
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW 9,9
– максимална kW 13
Обем на водонагревателя l 16
Максимално работно налягане bar 1,25
Температура на димните газове °C 180
Коефициент на полезно действие (КПД) % 80
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 985
PM (при 13% O2) mg/Nm3 32
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 75
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 51
Масов дебит на отработените газове g/s 16,8
Минимална тяга на комина Pa 11
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 4,7
Връзки студена и топла вода 3/4
Габаритни размери Ш x Д x В mm 730 x 480 x 920
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 370 x 325 x 310
Размери фурна Ш x Д x В mm
Нето тегло kg 134