Prity FG W15

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY FG W15
Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20%
Клас на енергийна ефективност A
Индекс на енергийна ефективност 102
Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) % 68
Топлинна мощност от излъчване kW 5,4
Топлинна мощност на водния топлообменник:
– номинална kW 14,4
– максимална kW 15
Обем на водонагревателя l 14
Максимално работно налягане bar 1,25
Температура на димните газове °C 192
Коефициент на полезно действие (КПД) % 76,5
Емисии от продуктите за горене при номинална мощност:
CO (при 13% O2) mg/Nm3 1031
PM (при 13% O2) mg/Nm3 26
NOx (при 13% O2) mg/Nm3 103
OGC (при 13% O2) mg/Nm3 44
Масов дебит на отработените газове g/s 24
Минимална тяга на комина Pa 10,7
Диаметър на димоотвода Ø, mm 130
Консумация на гориво kg/h 6,3
Връзки студена и топла вода 1
Габаритни размери Ш x Д x В mm 570 x 530 x 930
Размери горивна камера Ш x Д x В mm 465 x 430 x 240
Размери фурна Ш x Д x В mm 395 x 410 x 190
Нето тегло kg 133