PRITY G35 2E


БЕЛЕЖКА:
При използването на котела заедно с горелка „PPB33 SFC“ е необходимо да се закупи преходен фланец (1).

Котел с пелетна горелка PRITY PPB33 / PPB33 SFC